Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommunal avfallshåndtering

Regjeringen opprettholder forslaget fremmet av Stoltenberg II-regjeringen.

Regjeringen Stoltenberg II foreslo at det innføres skatteplikt for kommuner på inntekter fra avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked. Formålet med forslaget er å forhindre uheldig konkurransevridning mellom kommuner og private som driver med avfallshåndtering i et marked. Forslaget vil også sikre at norske regler er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Etter forurensningslovgivningen har kommuner lovpålagt plikt til å sørge for at husholdningsavfall fra innbyggere i egen kommune blir håndtert. Dersom kommunen håndterer husholdningsavfall fra egne innbyggere omfattes ikke dette av skatteplikten.

Se også Prop. 1 LS (2013-1014) kapittel 11.