Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommuneopplegget 2014

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,5 milliarder kroner i 2014, hvorav 5,48 milliarder kroner er vekst i frie inntekter. Sammenliknet med budsjettforslaget til Stoltenberg II-regjeringen, reduseres samlet inntektsvekst med 0,2 milliarder kroner, mens vekst i frie inntekter øker med knapt 0,3 milliarder kroner.

Økningen i frie inntekter er knyttet til opprustning og fornying av fylkesveier. I Prop. 1 S (2013–2014) ble det foreslått 500 millioner kroner til dette formålet. Regjeringen foreslår å øke rammen med 280 millioner kroner, slik at til sammen 780 millioner kroner av veksten i frie inntekter er begrunnet med formålet. For delvis å finansiere økningen foreslås det å omprioritere 250 millioner kroner fra tilskudd til regional utvikling. I tillegg økes de frie inntektene med ytterligere 30 millioner kroner.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien er gitt i avsnitt 1.3.2 i Tilleggsproposisjonen 2014.