Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kor

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Aktivitetsmidler til kor under Norsk korforbund med 2 millioner kroner i 2014. Samlet tilskudd til aktivitetsmidler blir dermed om lag 4,3 millioner kroner. Forslaget innebærer en betydelig styrking av hele korfeltet.

Regjeringen foreslår en særskilt satsing på Det Norske Solistkor og Kor Vest i 2014. Dette vil bidra til forutsigbarhet og kontinuitet i driften av begge korene.

Tilskuddet til Det Norske Solistkor foreslås økt med 1,9 millioner kroner, til 6,5 millioner kroner, mens tilskuddet til Kor Vest foreslås økt med 0,6 millioner kroner til 3 millioner kroner. Tilskuddene skal bevilges over egen post på statsbudsjettet.