Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner kroner i 2014 til å utvide soningskapasiteten med 70 nye plasser innenfor eksisterende fengsler. Forslaget innebærer å utvide Oslo fengsel med 20 nye plasser og etablere 50 nye midlertidige plasser ved deling av fengselsceller i enkelte fengsler – at to innsatte deler et rom som normalt er beregnet for én.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 10 millioner kroner i 2014 til å øke bruken av straffegjennomføring i institusjon (§ 12). Bevilgningen muliggjør kjøp av ekstra kapasitet ved behandlings- og omsorgsinstitusjoner.

Regjeringen foreslår også å bevilge 2,5 millioner kroner i 2014 til å øke tilskuddet til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle under straffegjennomføring og ved tilbakeføring i samfunnet.