Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kronekursen

En valutakurs er prisen på et lands valuta målt i enheter av andre lands valutaer. Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange enheter utenlandsk valuta en må betale for én norsk krone. En styrking av kronen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta. I valutamarkedet er det vanlig å referere til dollarkursen og eurokursen, det vil si hvor mange kroner en må betale for henholdsvis én dollar og én euro. Det henvises også ofte til konkurransekursindeksen (KKI), som er en nominell effektiv kronekurs beregnet på grunnlag av kursene på den norske kronen mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere. Kronen har gjennomgående svekket seg siden februar i år, men utviklingen har vært varierende gjennom året. Målt ved denne indeksen har kronen svekket seg med om lag 7¾ prosent siden nyttår og 1¾ prosent sammenliknet med gjennomsnittet for de siste fem årene.