Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturminner

Regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg II-regjeringen om å oppheve avgiftsfritaket for kulturminner mv. Forslaget om å kompensere for dette gjennom å opprette en tilskuddsordning administrert av kulturminnemyndighetene, trekkes.

Verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren er i dag fritatt for CO2-avgift, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, el-avgift og NOX-avgift.

Se også omtale i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 7.1.1. og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) punkt 2.3.12.