Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturskoletime

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med én uketime kulturskole i skole-/SFO-tiden fra og med høsten 2014. Avviklingen innebærer reduserte utgifter på 73 millioner kroner i 2014.