Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift – leasing av elbiler og kjøp av elbilbatteri

Stortinget har i forbindelse med budsjettforliket med Venstre og Kristelig folkeparti vedtatt å innføre merverdiavgiftsfritak for leasing av elbiler og for kjøp av elbilbatterier.

Det vises til omtale i Innst. 3 S (2013-2014).