Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift – nøytral mva i statlig sektor

Store deler av offentlig sektor er i dag utenfor merverdiavgiftsloven, og har derfor ikke fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Dette motiverer til egenproduksjon av enkelte tjenester, og kan være til hinder for effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Regjeringen vil derfor sette i gang et arbeid for å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift i statlig sektor.

Se Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) punkt 8.1.