Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgifts-kompensasjon

Regjeringen opprettholder forslaget fremmet av Stoltenberg II-regjeringen.

Den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren ble innført 1. januar 2004. Ordningen har til formål å unngå at merverdiavgiften påvirker kommunenes valg mellom å produsere avgiftspliktige tjenester selv (uten avgift) eller å kjøpe tjenestene fra private aktører (med avgift).

Regjeringen Stoltenberg II foreslo å endre kompensasjonsloven § 7 første ledd slik at oppgavefristen for tredje periode utsettes fra 20. august til 31. august. Dette innebærer en samordning av oppgavefristen for tredje periode i den generelle kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv. og merverdiavgiftslovens oppgavefrist for tredje termin. Samordningen vil, foruten å lette ferieavviklingen i kommunene og for revisorene, bidra til et mer oversiktlig regelverk.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 17.