Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Minstefradrag

Regjeringen Stoltenberg II foreslo å øke satsen i minstefradraget i lønnsinntekt med 2 prosentpoeng, fra 40 til 42 prosent. Regjeringen foreslår å øke denne lettelsen med 1 prosentenhet til 43 prosent og samtidig øke satsen i minstefradrag i pensjon med 1 prosentenhet til 27 prosent for pensjon.

Se også Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) punkt 3.2.

De øvre beløpsgrensene for minstefradraget justeres også, se Satser, grenser og fradrag i personbeskatningen.