Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nettleie - utjevning av overføringstariffer

Regjeringen foreslår å redusere tilskuddet til utjevning av overføringstariffer med 90 millioner kroner, fra 120 millioner kroner til 30 millioner kroner i 2014. Med en ramme på 30 millioner kroner for 2014 vil ordningen fortsatt omfatte sluttbrukere som har betydelig høyere nettleie enn gjennomsnittet. Det anslås at selskap med gjennomsnittlig overføringskostnader på anslagsvis over 40 øre/kWh vil tildeles støtte i 2014. Dette antas å omfatte om lag 32 000 sluttbrukere, og støtten er beregnet å ligge mellom 1 og 22 øre/kWh.

Regjeringen ønsker å legge til rette for en strukturendring i retning av færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene. En reduksjon i utjevningsordningen kan bidra til dette.