Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nettleksikon

Kulturdepartementet foreslår å etablere en tilskuddsordning med en bevilgning på 5 millioner kroner til publiseringsplattformer for nettbaserte leksika. Ordningen vil være søknadsbasert.

Formidling av oppdatert og kvalitetssikret kunnskap over digitale plattformer er viktig for den allmenne kunnskapsutviklingen og meningsdanningen i samfunnet. I tillegg er det i et språkpolitisk perspektiv viktig at fagkunnskap skrives og publiseres på norsk.

Kulturdepartementet ser behov for å bidra til å sikre et større mangfold av fagredigerte og faglig kvalitetssikrede nettbaserte leksika på norsk.