Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vannkraftanlegg - grunnrenteskatt

Regjeringen opprettholder forslaget fremmet av Stoltenberg II-regjeringen.

Regjeringen Stoltenberg II foreslo at lavere skattesats på alminnelig inntekt skulle motvirkes av en økning på 1 prosentenhet i grunnrentesatsen for vannkraftanlegg og i særskattesatsen for petroleumsvirksomhet. I forslaget ble dermed grunnrenteskattesatsen økt til 31 prosent for vannkraftanlegg, og den samlede marginalskatten videreført på 58 prosent.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.7.