Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vannmiljø

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til vannformål med 15 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2014. Regjeringen legger opp til å gjennomføre flere forbedringstiltak for vannforekomstene i Norge for å følge opp EUs vanndirektiv. Forslaget inkluderer også 3,5 millioner kroner til tiltak mot krypsiv.