Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vergemålsreformen

Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013. Loven danner grunnlaget for en omfattende organisatorisk reform ved at overformynderiene i kommunene er avviklet, og ansvar og oppgaver er overført til Fylkesmannen som ny lokal vergemålsmyndighet. Vergemålsreformen har vist seg å være mer kompleks enn forutsatt. Et viktig element i reformen har vært utvikling av IKT-løsning for saksbehandling i vergemålsforvaltningen. IKT-løsningen er forsinket og som konsekvens må saker inntil videre behandles manuelt.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at fylkesmennene skal kunne levere vergemålstjenester. Forslaget til bevilgning til formålet i 2014 økes derfor med 21,5 millioner kroner til midlertidig økt bemanning ved fylkesmannsembetene.