Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Villfisk fremmedstoffer

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 10 millioner kroner for å øke overvåkingen av fremmedstoffer i villfisk. De siste årene er det gjennomført grunnleggende kartlegging av fremmedstoffer i seks viktige kommersielle fiskeslag. Overvåkingen har så langt gitt indikasjoner på at sjømattryggheten generelt er god, men at det for enkelte arter er utfordringer. Jevn og bred stikkprøvebasert overvåking er viktig for et godt kunnskapsgrunnlag.