Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Voksnes ferdigheter – BKA

For at flere voksne skal kunne få opplæring i grunnleggende ferdigheter foreslår Regjeringen å utvide og styrke Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 45 millioner kroner i 2014.

I tillegg til en generell økning i BKA-tilskuddet går Regjeringen inn for at det heretter skal kunne gis opplæring i muntlig norsk for minoritetsspråklige i kombinasjon med opplæring i andre grunnleggende ferdigheter.