Tiltak for arbeid - Tiltakspakken (26. januar 2009)

- Regjeringen foreslår nye tiltak for 20 milliarder kroner. Av dette er 16¾ milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside og 3¼ milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Pressemeldinger

Regjeringen legger fram tiltak for arbeid
- Arbeid for alle er jobb nummer én. Derfor legger regjeringen i dag fram tiltak for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Vi foreslår endringer i statsbudsjettet for 2009 som vil dempe virkningene av det internasjonale økonomiske tilbakeslaget, sier statsminister Jens Stoltenberg.

20 milliarder kroner til nye tiltak for arbeid
Tiltakene er rettet inn mot de problemene som nå melder seg i arbeidsmarkedet. Vi har lagt vekt på at tiltakene skal være målrettede, midlertidige, og løse viktige samfunnsoppgaver, samtidig som vi forbereder oss på framtidas utfordringer ved å gjøre økonomien grønnere og mer kunnskapsbasert på lang sikt, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Framtidsrettet og grønn omstilling for arbeid
Regjeringen satser i tiltakspakken på framtidsrettede og langsiktige miljøtiltak som samtidig bidrar til å få flere i arbeid på kort sikt.

Målrettede skattelettelser for næringslivet
Det innføres en midlertidig adgang for selskapene til å tilbakeføre underskudd mot tidligere overskudd. Dette anslås samlet å tilføre selskapene minst 7 milliarder kroner i 2009 og 2010, hvorav 3¼ milliarder kroner i 2009.

Nye tiltak for å bekjempe økt arbeidsledighet
Regjeringen foreslår økte utgifter på 16¾ milliarder kroner utenom anslagsendringer i forbindelse med tiltakspakken for å dempe virkningen av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi.

Tiltak for grønn omstilling

Regjeringen satser i tiltakspakken på fremtidsrettede og langsiktige miljøtiltak som samtidig bidrar til å få flere i arbeid på kort sikt. Blant annet bevilges det 1,2 milliarder kroner til energieffektivisering av nybygg og 1,3 milliarder kroner til utbygging og forbedring av jernbanenettet.

Tiltakspakken på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av Regjeringens tiltakspakke.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon fra Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.