Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Den fylkesvise fordelingen av tiltakene i tiltakspakken gir en oversikt over mange av de viktigste forslagene. Ønsker du en grundigere og mer detaljert oversikt over de enkelte budsjettforslagene, kan du lese i pressemeldingene fra hvert enkelt departement eller i St.prp. nr. 37 (2008-2009).

Listen er ikke utttømmende, og den viser ikke en samlet oversikt over hvor stor del av pakken som går til hvert fylke.

Spørsmål til satsinger og tiltak under det enkelte fagdepartement må rettes til det respektive departement.