Figur 3.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken
A.  Oljekorrigert budsjettbalanse og strukturell oljekorrigert budsjettbalanse. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge 
Oljekorrigert overskudd Strukturelt overskudd
1984 -4,7 -4,2  
1985 -3,3 -5,4    
1986 -0,8 -4,8    
1987 0,0 -3,5    
1988 0,3 -2,6    
1989 -2,3 -3,4    
1990 -4,9 -5,2    
1991 -8,8 -6,6    
1992 -9,2 -7,5    
1993 -9,7 -7,7    
1994 -7,0 -5,6    
1995 -4,2 -4    
1996 -2,6 -3,5    
1997 -2,2 -2,8    
1998 -1,8 -2,7    
1999 -1,2 -2,4    
2000 -0,8 -2,2    
2001 -0,2 -2,4    
2002 -5,3 -3    
2003 -5,3 -3,9    
2004 -5,2 -4,2