Figur 3.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken
B.   Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst og vekst i BNP for Fastlands-Norge
BNP for Fastlands-Norge Underliggende utgiftsvekst
1984 3,6 2,4  
1985 5,6 3,3    
1986 2,9 2,4    
1987 1,7 1,6    
1988 -0,9 3,8    
1989 -1,6 5,0    
1990 1,1 4,7    
1991 2,0 4,3    
1992 2,3 3,8    
1993 2,8 1,2    
1994 3,8 -0,2    
1995 3,5 -0,6    
1996 4,2 1,1    
1997 4,9 2,1    
1998 4,1 1,9    
1999 2,7 1,9    
2000 2,5 1,8    
2001 2,1 2,3    
2002 1,7 3,1    
2003 0,7 1,1    
2004 3,1 2,3