Figur 3.2 Forventet realavkastning av Statens Petroleumsfond og strukturelt budsjettunderskudd
Forventet realavkastning, NB04 Merbruk, NB04 Økt underskudd, RNB 2004 Forventet realavkastning, RNB04
2001 17,3 12,9 17,3 0,9
2002 26,6 11,5 26,4 -1
2003 25,0 16,7 7,8 24,9 7,9
2004 34,3 16,4 4,5 33,9 2,3
2005 38,4 39,4 50,7 2,3 2,3
2006 42,1 43,1 50,7 2,3
2007 45,3 46,9 50,7 2,3
2008 48,1 50,9 50,7 2,3
2009 50,7 55,2 50,7 2,3
2010 53,2 59,5 53,2 2,6