Figur 3.3 Perspektiver for budsjettpolitikken
A.   Netto finansinvesteringer i offentlig forvaltning. Prosent av BNP
Norge EU-15 Industrilandene  
1984 7,0 -4,9 -4,2    
1985 9,8 -4,8 -4,1    
1986 5,9 -4,7 -4,1    
1987 4,6 -4,3 -3,3    
1988 2,6 -3,6 -2,6    
1989 1,8 -3 -2,1    
1990 2,2 -4,1 -3    
1991 0,1 -4,7 -3,7    
1992 -1,9 -5,5 -4,6    
1993 -1,4 -6,4 -5    
1994 0,3 -5,6 -4,1    
1995 3,4 -5,3 -3,9    
1996 6,5 -4,3 -3,2    
1997 7,7 -2,5 -1,8    
1998 3,6 -1,8 -1,4    
1999 6,2 -0,8 -1    
2000 15,6 0,8 0    
2001 13,6 -1 -1,4    
2002 9,2 -2 -2,9    
2003 8,3 -1,9 -2,9    
2004 6,7 -1,6 -2,7