Figur 3.3 Perspektiver for budsjettpolitikken
B.  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og samlet kapital i Statens petroleumsfond. Prosent av BNP  
Samlet kapital ved utgangen av året Netto kontantstrøm  
1984 8,1    
1985 7,2    
1986 4,5    
1987 1,4    
1988 0,4    
1989 2,1    
1990 4,7    
1991 5,2    
1992 3,9    
1993 3,4    
1994 2,9    
1995 0,2 4,1    
1996 4,5 6,8    
1997 10,4 7,8    
1998 14,5 4,0    
1999 17,9 3,6    
2000 26,3 11,0    
2001 40,6 15,9    
2002 39,7 11,1    
2003 53,9 11,1    
2004 62,5 9,8