Figur 3.4 Personer 67 Śr eller eldre som andel av befolkningen mellom 19 og 67 Śr. Prosent
1970 19,5
1980 22,3
1990 24,3
2000 22,6
2010 21,4
2020 27,0
2030 33,0
2040 39,0
2050 40,0