Figur 3.5 Pensjonsutgifter og forventet realavkastning av Statens petroleumsfond
Strukturell oljekorrigert budsjettbalanse Alders- og uførepensjoner, prognose  Alders- og uførepensjoner, pensjonskommisjonen
2000 2,2 8,9  
2001 2,4 8,9    
2002 3 9,1    
2003 3,9 9,3    
2004 4,2 9,6    
2005 4,1 9,6    
2006 4,1 9,8    
2007 4 9,9    
2008 4 10,1    
2009 4 10,3    
2010 4,2 10,4    
2011 4,4 10,8    
2012 4,6 11,2    
2013 4,7 11,6    
2014 4,8 11,9    
2015 4,8 12,2    
2016 4,9 12,4    
2017 5 12,7    
2018 5 13    
2019 5 13,3    
2020 5 13,6    
2021 5,1 13,9    
2022 5,1 14,1    
2023 5,1 14,4    
2024 5,1 14,7    
2025 5,1 15    
2026 5,1 15,2    
2027 5,1 15,6    
2028 5 15,9    
2029 5 16,1    
2030 5 16,4    
2031 5 16,7    
2032 4,9 17    
2033 4,9 17,2    
2034 4,9 17,5    
2035 4,8 17,7    
2036 4,8 18    
2037 4,7 18,2    
2038 4,7 18,4    
2039 4,6 18,6    
2040 4,6 18,7    
2041 4,5 18,9    
2042 4,5 19    
2043 4,4 19,1    
2044 4,3 19,2    
2045 4,3 19,3    
2046 4,2 19,4    
2047 4,1 19,4    
2048 4,1 19,5    
2049 4 19,6    
2050 3,9 19,7 16,7