Figur 3.6 Pensjoner og andre overføringer til husholdningene. Prosent av offentlige utgifter
Folketrygden: alder og uføre Andre overføringer til private konsumenter
1978 13,3 14,4
2002 17,2 20,2
2050 32,2 20,7