Figur 3.7  Kommuneforvaltningen
A.  Kommunesektorens samlede og frie inntekter. Prosentvis realvekst fra året før
Samlede inntekter Frie inntekter  
1996 1,3 0,8    
1997 4,4 2,1    
1998 0,3 -0,6    
1999 1,7 -0,1    
2000 2,1 0,8    
2001 1,9 1,7    
2002 0,1 -1,1    
2003 0,3 -0,4    
2004 3,8 3,4