Figur 3.10 Sysselsetting og ledighet etter alder og kjnn
A. Sysselsetting. Prosent av befolkningen
Norge EU-15 USA
15-24 r menn 56,6 43,7 57,1
25-54 r menn 88,1 86,7 86,6
55-64 r menn 72,8 31,0 66,3
15-24 r kvinner 57,1 37,2 54,3
25-54 r kvinner 80,6 67,3 72,3
55-66 r kvinner 64,0 31,0 53,2