Figur 3.10 Sysselsetting og ledighet etter alder og kjnn
A. Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken
Norge EU-15 USA
15-24 r menn 12,4 14,5 12,8
25-54 r menn 3,2 6,1 4,8
55-64 r menn 1,6 6,0 4,3
15-24 r kvinner 10,5 15,1 11,1
25-54 r kvinner 2,8 8,1 4,8
55-66 r kvinner 1,9 6,3 3,5