Figur 3.11 Antall personer i yrkesaktiv alder på trygdeordninger. 1000 personer
Uføretrygdede Mottakere av attføring- og rehabiliteringspenger Trygdefinansiert sykefravær i årsverk AFP-pensjonister
1995 0,0 0,0 0,0 0,0
1996 2,9 -2,3 6,8 1,6
1997 8,0 0,4 12,7 3,9
1998 17,3 3,1 19,6 9,4
1999 29,0 10,8 24,9 15,3
2000 40,2 18,8 34,9 21,3
2001 47,8 26,8 38,3 24,0
2002 53,5 37,8 42,6 24,9
2003 62,2 52,6 46,0 25,7