Figur 3.12 Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere
Historisk Måltall i intensjonsavtalen Anslag i Revidert nasjonalbudsjett
1990 5,3
1991 5,2
1992 5,0
1993 4,6
1994 4,4
1995 4,7
1996 5,2 5,6
1997 5,5 5,6
1998 5,9 5,6
1999 6,3 5,6
2000 7,0 5,6
2001 7,4 5,6
2002 7,7 5,6 7,7
2003 5,6 8,1
2004 5,6 8,3
2005 5,6 8,4