Figur 3.13 Relative timelønnskostnader i  industrien. Indeks 1980=100
Nasjonal valuta Felles valuta  
1980 100,0 100,0    
1981 99,2 98,3    
1982 102,0 105,5    
1983 108,1 109,0    
1984 110,8 109,3    
1985 113,9 110,3    
1986 115,4 104,7    
1987 123,2 107,6    
1988 125,6 109,3    
1989 122,3 106,4    
1990 119,2 103,4    
1991 117,5 100,2    
1992 116,0 100    
1993 113,0 95,3    
1994 111,8 92,9    
1995 111,2 94,7    
1996 110,6 94,1    
1997 111,6 95,9    
1998 114,9 95,3    
1999 118,2 97,1    
2000 119,8 96,4    
2001 121,8 101,2    
2002 125,0 112,1    
2003 126,7 110,4    
2004 127,3 106,3    
2005 127,9 107,5