[STM 1999]

Finansdepartementet

St.meld. nr. 2

(2004-2005)

Revidert nasjonalbudsjett 2005

Tilråding fra Finansdepartementet av 13. mai 2005, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: PDC Tangen, Aurskog