Figur 2.4 Tolvmånedersvekst i konsumprisene totalt (KPI) og justert for endringer i avgifter og utenom energipriser (KPI-JAE)
Prosent
KPI KPI-JAE
1999 2,3 2,7
2,2 2,5
2,3 2,9
2,5 2,8
2,5 2,6
2,4 2,6
2,0 2,1
1,9 1,9
2,1 1,9
2,5 1,9
2,8 2,0
2,8 1,9
2000 2,9 2,0
3,2 2,2
2,5 1,6
2,6 1,8
2,8 2,0
3,3 2,2
3,3 2,3
3,5 2,8
3,5 2,7
3,1 2,6
3,2 2,6
3,0 2,7
2001 3,4 2,8
3,6 2,9
3,7 2,8
3,8 2,6
4,3 2,7
3,8 2,4
2,7 2,6
2,7 2,4
2,4 2,3
2,2 2,5
1,8 2,5
2,1 2,7
2002 1,3 2,5
0,8 2,1
1,0 2,6
0,5 2,4
0,4 2,6
0,4 2,7
1,6 2,7
1,4 2,3
1,4 2,2
1,8 2,1
2,1 2,0
2,8 1,8
2003 5,0 1,8
4,8 2,0
3,7 1,5
2,9 1,6
2,1 1,2
1,7 0,8
1,5 0,7
2,1 0,9
2,1 0,9
1,6 0,8
1,4 0,5
0,6 0,5
2004 -1,8 0,1
-1,7 -0,1
-0,6 0,3
0,4 0,2
1,0 0,1
1,3 0,2
1,5 0,2
1,0 0,1
1,1 0,5
1,4 0,5
1,2 1,0
1,1 1,0
2005 1,1 0,7
1,0 0,7
1,0 0,7
1,3 0,8
1,6 1,1
1,7 1,1
1,4 1,1
1,9 1,3
2,0 1,3
1,8 1,2
1,8 1,1
1,8 0,9
2006 1,8 0,8
2,6 1,0
2,4 1,1
2,7 0,8