Figur 2.7B Registrerte ledige og tilgang på ledige stillinger
Fylkesfordelt. Endring fra april 2005 til april 2006. Pst. 
Registrerte ledige Tilgang pr. virkedag
Hele landet -21 39
Finnmark -15 32
Troms -14 22
Nordland -20 22
Nord-Trøndelag -27 47
Sør-Trøndelag -15 40
Møre og Romsdal -30 39
Sogn og Fjordane -22 20
Hordaland -24 45
Rogaland -39 36
Vest-Agder -13 21
Aust-Agder -23 22
Telemark -21 60
Vestfold -16 58
Buskerud -11 25
Oppland -20 22
Hedmark -11 21
Oslo -24 59
Akershus -20 32
Østfold -16 42