Figur 2.8 Gyldige arbeidstillatelser til personer  fra nye EU-land
1000 tillatelser
2003 2,4
2,6
2,9
3,5
4,3
5,9
9,9
14,0
12,2
8,7
4,0
2,9
2004 2,2
2,3
2,5
3,3
3,9
7,0
12,0
16,7
15,0
12,8
10,1
9,2
2005 7,2
8,0
8,9
9,7
11,5
13,4
17,8
22,8
20,9
19,0
16,3
15,6
2006 13,1
14,6
16,1
17,5