St.prp. nr. 01

(2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002

Utgiftskapitler: 20-51 og 1600-1670

Inntektskapitler: 3024-3051, 4602-4634, 5341, 5351, 5605 og 5691-5692

Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2001, godkjent i statsråd samme dag.


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: Finansdepartementet