[INNHOLD] [FORRIGE] [NESTE]

1 Innledning


Finansdepartementet legger med dette frem forslag til:

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgrenser
 2. Forslag om endringer i avskrivningssatser
 3. Forslag om endringer i reglene om skatte- og arveavgiftsfritak for Kongen og den kongelige familie
 4. Forslag om skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader
 5. Forslag om å oppheve bindingstiden for AMS-investeringer
 6. Forslag om endringer i reglene om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper
 7. Forslag om klargjøring av tidspunktet for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer ved fastsetting av arveavgift
 8. Forslag om endringer i avgiftslovgivningen
 9. Forslag om endringer i reglene om firmabilbeskatning
 10. Forslag om endringer i reglene om skattlegging av kraftforetak og eiendomsskatt på kraftanlegg mv.
 11. Forslag om endringer i reglene om skattlegging av engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon mv.
 12. Forslag om endringer i reglene om beskatning av fondsobligasjoner
 13. Forslag om endringer i reglene om beskatning av utbytte for aktive aksjonærer mv.
 14. Forslag om å oppheve særregelen om at ikke-ansatte journalister og andre frittstående skribenter uten nærmere vurdering behandles som lønnstakere
 15. Omtale av en 30 prosent maksimalgrense for ligningsverdi for bolig (takstbegrensningsregelen)
 16. Omtale av departementets praksis etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 i år 2000
 17. Forslag om presisering av skattefritak for Boligbyggelagenes sikringsfond
 18. Forslag om å etablere hjemmel til å frasi seg de skattemessige virkninger som følger av de særskilte bostedsreglene for rikspolitikere fra Finnmark og Nord-Troms
 19. Forslag om endringer i skattebetalingsloven i forbindelse med overføringen av skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker
 20. Forslag om opprettinger av lovtekst
 21. Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

[INNHOLD][NESTE]