[STM 2003]

Finansdepartementet:

St.meld. nr. 1

(2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Tilråding fra Finansdepartementet av 20. september 2002, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S