Tilbake til Statsbudsjettet 2004

St.prp. nr. 1

(2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004

Utgiftskapitler: 20-51 og 1600-1670

Inntektskapitler: 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5605 og 5692

Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: InfoMediaHuset AS