Tilbake til Statsbudsjettet 2004

St.prp. nr. 1

(2003-2004)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2004

Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: PDC Tangen