Figur 2.2 Bidrag til vekst i BNP for Fastlands-Norge. Prosentpoeng
2003-04 2001-02
Privat konsum og boliginvesteringer 2,0 1,7
Bedriftsinvesteringer, Fastlands-Norge -0,2 -0,4
Etterspørsel fra oljevirksomhet og sjøfart 0,5 0,3
Offentlig etterspørsel 0,4 0,8
Nettoeksport, Fastlands-Norge -0,7 -0,8