Figur 2.4 Teknisk framskriving av norske tremåneders pengemarkedsrenter. Faktisk utvikling og implisitt terminrente. Prosent
Historiske data Historiske data Framskriving 9.september
NOK Euro NOK Euro
2002 6,3 3,3
6,6 3,3
6,7 3,4
6,8 3,4
6,9 3,4
7,1 3,4
7,3 3,4
7,3 3,3
7,2 3,3
7,1 3,2
7,1 3,1
6,6 2,9
2003 6,0 2,8
5,7 2,7
5,5 2,5
5,3 2,5
4,9 2,4
4,0 2,1
3,5 2,1
3,1 2,1 3,1 2,1
2,9 2,2
2,8 2,2
2,8 2,2
2,8 2,2
2004 3,2 2,5
3,2 2,5
2005 5,2 3,4
2006 5,2 3,4
5,4 4,0
5,4 4,0
2007 5,5 4,4
5,5 4,4