Figur 2.5 BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før. AKU-ledighet. Prosent av arbeidsstyrken
AKU-ledighet BNP-vekst for Fastlands-Norge
1998 3,2 4,1
1999 3,2 2,7
2000 3,4 2,5
2001 3,6 1,7
2002 3,9 1,3
2003 4,5 0,5
2004 4,7 2,6
2005 4,4 2,4
2006 4,3 1,8
2007 4,3 2,0