Figur 2.12 Beholdning av direkteinvesteringer
OECD, inngående OECD, utgående Norge, inngående Norge utgående
1980 4,8 6,2 10,4 0,9
1985 6,2 7,2 11,7 1,7
1990 8,1 9,6 10,7 9,4
1995 8,9 11,3 12,8 15,4
2000 17,1 22,1 18,8 27,3