Figur 2.23 Arbeidsmarkedet
A. Andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer og arbeidsledighet
Andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer  Registrert ledighet i pst. av arbeidsstyrken 
1998 39 2,6
1999 33 2,6
2000 36 2,7
2001 33 2,7
2002 31 3,2
2003 22 4,0