Figur 2.24 Arbeidsledighet etter fylke. Prosentvis endring fra samme periode året før
Oslo/Akershus 40,7 36,7
Øvrige østlandsfylker 21,5 28,7
Sørlandet 13,9 24,1
Vestlandet 14,3 29
Trøndelag 12,8 16,4
Nord-Norge 8,4 14,8
I alt 20 26,8