Figur 2.26 Konsumpriser. Prosentvis endring fra samme måned året før
A. Konsumpriser
KPI i alt KPI-JAE
1997 3,1 1,3
3,3 1,7
3,1 1,6
2,5 1,6
2,7 1,5
2,8 1,7
2,2 1,7
2,3 1,7
2,3 1,8
2,1 1,9
2,2 1,9
2,4 1,9
1998 2,0 2,0
2,1 2,2
2,4 2,3
2,6 2,5
2,0 2,4
2,1 2,4
2,5 2,5
2,1 2,4
2,4 2,6
2,3 2,6
2,3 2,6
2,3 2,6
1999 2,3 2,7
2,1 2,4
2,3 2,8
2,5 2,8
2,5 2,7
2,3 2,5
1,9 2,1
1,9 1,9
2,1 1,9
2,5 2,0
2,8 2,2
2,8 2,1
2000 2,9 2,3
3,2 2,6
2,5 1,9
2,6 2,1
2,8 2,3
3,3 2,5
3,3 2,5
3,5 2,8
3,5 2,7
3,1 2,6
3,2 2,6
3,0 2,7
2001 3,4 2,8
3,6 2,9
3,7 2,8
3,8 2,6
4,3 2,7
3,8 2,4
2,7 2,6
2,7 2,4
2,4 2,3
2,2 2,5
1,8 2,5
2,1 2,7
2002 1,3 2,5
0,8 2,1
1,0 2,6
0,5 2,4
0,4 2,6
0,4 2,7
1,6 2,7
1,4 2,3
1,4 2,2
1,8 2,1
2,1 2,0
2,8 1,8
2003 5,0 1,8
4,8 2,0
3,7 1,5
2,9 1,6
2,1 1,2
1,7 0,8
1,5 0,7
2,1 0,9